Digital Dice Україна, Київ

CRM-менеджер для iGaming бренду

Досвід роботи
Team Lead
Формат роботи
Partial remote
Вид зайнятості
Full time
Проявіть інтерес до вакансії, поділіться своїм CV
та зв'яжіться з рекрутером

Деталі вакансії

CRM-менеджер для iGaming бренду

Digital Dice — стартап, що запускає та здійснює операційне управління iGaming брендами в усьому світі. Наразі ми відкриваємо офіс в Києві й збираємо талановиту команду, що займатиметься розвитком інноваційних проєктів, від імплементації передових програмних і маркетингових рішень, до технічної та клієнтської підтримки.

 

Опис вакансії:

На позицію CRM-менеджера ми шукаємо людину, що відіграватиме ключову роль у формуванні та реалізації маркетингових, acquisition та retention стратегій з нуля. Вакансія передбачає креативне мислення і глибоке розуміння індустрії онлайн азартних ігор, особливою перевагою стануть досвід та знання специфіки соціальних та свіпстейк казино в Північній Америці (Social and Sweepstakes casinos).

 

Вашим основним завданням буде розробка та управління комплексною CRM-програмою з використанням новітніх інструментів та технологій для підвищення рівня залученості, утримання та лояльності клієнтів.

 

Ключові обов’язки:

 • Розробка та впровадження CRM-стратегії, яка відповідає цілям нашого бренду та сприяє залученню та утриманню користувачів.

 • Оцінювання, вибір та управління взаємодією з провайдерами CRM-платформ, забезпечення відповідності нашого програмного забезпечення передовим галузевим стандартам (наприклад, Optimove, Xtremepush, Salesforce).

 • Співпраця з міжфункціональними командами, щоб безперешкодно інтегрувати CRM-стратегії на всіх етапах взаємодії з клієнтами.

 • Розробка та впровадження цільових маркетингових кампаній з використанням аналітики даних, моніторинг та оптимізація стратегій для досягнення максимальної результативності та ефективності.

 • Впровадження та підтримка масштабованих процесів, які забезпечують найкращі практики в управлінні кампаніями та потенційними клієнтами.

 • Здійснення контролю за розробкою та управлінням моделями сегментації клієнтів для забезпечення індивідуального обслуговування клієнтів.

 • Підготовка та управління бюджетом відділу CRM, забезпечення ефективного розподілу ресурсів для досягнення стратегічних цілей.

 • Сприяння розвитку наших CRM-можливостей, випереджаючи тенденції та інновації на ринку.

 • На подальшому етапі створення та управління CRM-відділом, формування команди професіоналів для підтримки зростання бренду.

 

Вимоги до кандидата:

 • Підтверджений досвід роботи в CRM. Перевага надається кандидатам, які працювали в онлайн-казино на реальні гроші, соціальному казино або в іграх Free-to-Play.

 • Практичний досвід роботи з основними CRM-платформами (наприклад, Optimove, Xtremepush, Salesforce) та глибоке розуміння найкращих практик CRM. — ОБОВ’ЯЗКОВО

 • Високі аналітичні навички та вміння перетворювати дані на дієві інсайти.

 • Відмінні навички управління проектами з досвідом створення та масштабування CRM-ініціатив з нуля.

 • Видатні лідерські здібності, здатність розвивати та керувати CRM-командою.

 • Креативне мислення, орієнтоване на клієнта, здатність впроваджувати інновації та стратегії, що підвищують лояльність та утримання клієнтів.

 • Відмінні навички комунікації та співпраці, вміння ефективно працювати з різними командами та відділами.

Що ми пропонуємо:

 • Конкурентна заробітна плата із покриттям податків.

 • Відзнаки за ініціативність та вклад в розвиток і результати компанії.

 • Прозора бонусна система на основі OKR (Objectives and Key Results).

 • Річний перегляд заробітної плати.

 • Медичне страхування.

 • 100% оплачувані лікарняні.

 • 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

 • Погоджений бюджет на навчання, уроки англійської мови, платні семінари, конференції, майстер-класи тощо.

 • Робота в оточенні талановитої команди висококласних фахівців.

----------------------------------------------

 

CRM Manager for iGaming Brand

 

Digital Dice is a startup dedicated to launching and operating iGaming brands worldwide. We are in the process of opening an office in Kyiv and are assembling a talented team. This team will focus on the development of innovative projects, ranging from the implementation of advanced software and marketing solutions to providing technical and customer support.

 

Role Overview:

As our CRM Manager, you will play a pivotal role in shaping and implementing our CRM strategies from the ground up. This role is designed for a visionary leader who possesses a deep understanding of the online gaming landscape, particularly within Online Real Money Casinos or Social Casinos. Your primary focus will be to develop and manage a comprehensive CRM program using the latest tools and methodologies to enhance customer engagement, retention, and loyalty.

 

Key Responsibilities:

 • Develop and implement a CRM strategy that aligns with our brand’s objectives and enhances user engagement and retention.

 • Evaluate, select, and manage relationships with CRM platform providers, ensuring our technology stack is at the forefront of industry standards (e.g., Optimove, Xtremepush, Salesforce).

 • Collaborate with cross-functional teams to integrate CRM strategies seamlessly across all customer touchpoints.

 • Design and execute targeted marketing campaigns, leveraging data analytics to monitor performance and optimize strategies for maximum efficiency and effectiveness.

 • Establish and maintain scalable processes that ensure best practices in campaign and lead management.

 • Oversee the development and management of customer segmentation models to deliver personalized customer experiences.

 • Prepare and manage the CRM department’s budget, ensuring resources are allocated effectively to achieve strategic goals.

 • Drive the evolution of our CRM capabilities, staying ahead of trends and innovations in the market.

 • In the later stage, build and manage the CRM department, nurturing a team of professionals to support the brand’s growth.

Qualifications:

 • Proven experience in CRM, with a preference for candidates who have worked in Online Real Money Casino, Social Casino, or Free-to-Play games.

 • Hands-on experience with major CRM platforms (e.g., Optimove, Xtremepush, Salesforce) and a strong understanding of CRM best practices. — MUST

 • Strong analytical skills with the ability to translate data into actionable insights.

 • Excellent project management skills, with experience establishing and scaling CRM initiatives from the ground up.

 • Outstanding leadership abilities, with the capacity to grow and manage a CRM team.

 • Creative thinker with a customer-first mindset, able to innovate and implement strategies that enhance customer loyalty and retention.

 • Excellent communication and collaboration skills, capable of working effectively across different teams and departments.

What we offer:

 • Competitive Salary: Enjoy a competitive salary with taxes covered by us.

 • Performance Awards: Receive accolades for your initiative and significant contributions to the company’s development and achievements.

 • Transparent Bonus Structure: Benefit from a clear and straightforward bonus system based on Objectives and Key Results (OKRs).

 • Annual Salary Review: We commit to reviewing wages annually to ensure fair compensation.

 • Healthcare Benefits: Comprehensive medical insurance is provided to all our employees.

 • Full Sick Leave Compensation: Receive 100% pay during periods of illness.

 • Generous Vacation Policy: Enjoy 20 days of paid vacation each year to relax and rejuvenate.

 • Professional Development: We support your growth with a dedicated budget for courses, English lessons, seminars, conferences, and masterclasses.

 • Collaborative Environment: Work alongside a team of talented, high-class professionals dedicated to excellence.

Інформація про компанію

Digital Dice — стартап, що запускає та здійснює операційне управління iGaming брендами в усьому світі. Наразі ми відкриваємо офіс в Києві й збираємо талановиту команду, що займатиметься розвитком інноваційних проєктів, від імплементації передових програмних і маркетингових рішень, до технічної та клієнтської підтримки.

Розмір компанії: 11–50

https://digital-dice.com/

Проявіть інтерес до вакансії, поділіться своїм CV
та зв'яжіться з рекрутером