Вакансії

Знайдіть і подайте заявку на вакансію своєї мрії в будь-якій точці світу. Опублікуйте свою вакансію та наймайте талановитих спеціалістів із будь-якої точки світу з усіх ІТ-спеціалізацій.
Loading...
8 з 83
Raiffeisen Bank Ukraine Україна, Київ
Senior Full time Remote

Що ви будете робити:

 • Підтримка процесу управління ризиками інформаційної безпеки та ІСТ ризиками (координація з ідентифікації та оцінки загроз та вразливостей, оцінки ефективності контролів, оцінювання ризиків, а також заходів обробки ризиків)
 • Проведення воркшопів з бізнес-власниками, ІТ власниками ІТ систем, власниками ризику. Фасілітація оцінки ризиків
 • Моніторинг ефективності запроваджених контролів та рівня ризиків
 • Підготовка та представлення звітності щодо управління ризиками та контролями
 • Забезпечення ефективності процесів інформаційної безпеки (документування, підтримка KPIs/OKRs, звітність)
 • Підтримка процесу забезпечення відповідності регуляторним документам з питань інформаційної безпеки

Необхідні знання та досвід:

 • Глибоке знання методик (стандартів), «best practice» управління ризиками інформаційної безпеки (ISO27005:2018, ISO31000:2018, OCTAVA тощо)
 • Практичний досвід підтримки циклу управління ІСТ ризиками/ ризиками інформаційної безпеки
 • Знання скорингу вразливостей CVSS, навички аналізу виявлених вразливостей (CWE, CVSS) щодо можливих ризиків, пов’язаних з їх експлуатацією, та компенсуючих контролів
 • Загальне розуміння призначення, принципів роботи основних категорій засобів інформаційної безпеки (FW, Proxy, IPS/IDS, WAF, SIEM, DLP, EDR тощо)
 • Загальне розуміння хмарних технологій (AWS), технології контейнерізації (Kubernetes), CI/CD, концепції DevOps, cloud-native apps
 • Розуміння процесів інформаційної безпеки та підходів до вимірювання їх ефективності
 • Знання регуляторних документів з питань інформаційної безпеки (НБУ, ISO27001, PCI DSS, SWIFT security framework)
 • Високі комунікаційні навички, вміння презентувати
 • Знання основних можливостей управління процесами та задачами Jira

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами.

Професійний розвиток: ​​обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Raiffeisen Bank Ukraine Україна, Київ
Senior Full time Remote

Responsibilities:

 • Creating security requirements for services and applications
 • Building a threat model for systems and services
 • Participation in the assessment of information security risks for systems and services
 • Analyze identified vulnerabilities as part of information security testing
 • Participation in change management

Requirements:

 • Competence (preferably experience) in the management and implementation of secure development methods in the SDLC (Secure Software Development Lifecycle)
 • Competence in the analysis of existing threats to information security, their relevance, the possibility of implementation and consequences, understanding of ways to implement threats
 • Preparation and analysis of information security requirements for systems / products / components
 • Skills for creating documents in the framework of the direction of information security (Regulations, technical maps, instructions, etc.)
 • Competence on threats and vulnerabilities identified as a result of the use of automated testing tools and manual tests
 • Knowledge of the requirements of state regulators in the field of information security
 • Knowledge of information security controls for product solutions
 • Knowledge in the field of information security risk management
 • Carrying out an IS risk assessment for systems / products / services (internal / external vendors)
 • Knowledge in the field of organizing methods for protecting mobile applications
 • Knowledge in the field of cryptography. Differences between world standards and state ones
 • Competence in the field of electronic signature
 • Experience in shaping information security requirements for cloud solutions (preferred by AWS)
 • Knowledge in building a threat model for information systems and their components
 • Knowledge of the main vulnerabilities of information systems OWASP TOP 10
 • An understanding of the organization of web applications, web servers, application technologies, frameworks and protocols in relation to application development and deployment
 • Familiar with the code management system (for example, BitBucket), the CI / CD building system (for example, Jenkins), the principles of application containerization, the Kubernetes docker container management system, the principles of building a microservice architecture, authentication and authorization methods OAuth 2.0 and OpenID Connect
 • Purposefulness, ability to work independently, ability to negotiate and reach consensus on different priorities of product development teams and solutions
 • English: upper-intermediate

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L& D academy. Team building activities and involvement into social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Raiffeisen Bank Ukraine Україна, Київ
Senior Full time Remote

Your responsibilities:

 • On-call covering Blocker incident according to SLA
 • Perform priority problem impact assessments, assess active or potential business impacts, set appropriate priority, and escalate when needed
 • Coordinate full incident management process
 • Drive and perform root cause analysis and postmortem culture
 • Provide input to automatize incident management process
 • Communicate with the Business owner of services and ensure collaboration between incident management process and service
 • Creation and keeping up to date support documentation How-to for «How-to»
 • Improve and adjust Support Production Documentations space
 • Improve and adjust Monitoring L1
 • Provide reporting of BIs requests from stakeholders
 • Follow SLO and SLA and continuously improve it
 • Create, publish and maintain Known Errors proactively
 • Track problem resolution tasks and document evidence of their completion.
 • Reporting for abnormalities in the incident

Preferred qualification:

 • Experience with monitoring tools (Zabbix, Prometheus, Grafana, Nagios, Dynatrace, AppDynamics)
 • Strong troubleshooting skills, time-management, problem and conflict solving skills
 • Analytical approach to data
 • Understanding of core SRE approaches
 • Experience with ITIL

Will be a plus:

 • Technical background in Technical support
 • Experience with logging tools (ELK stack: ElasticSearch, Logstash, Kibana, Filebeat)

We offer:

 • International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.
 • Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.
 • Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties.
 • Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L& D academy. Team building activities and involvement into social projects.
 • Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.
 • Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.
Raiffeisen Bank Ukraine Україна, Київ
Senior Full time Remote

Your responsibilities:

 • Helping organizations to maximize the value created (customer-centric approach, shortening time to market, etc.)
 • Ensuring teams/tribes and stakeholders understand Agile/Lean theory and practices
 • Being a servant-leader for teams/tribes
 • Constantly learn and educate in new Agile practices when needed
 • Helping teams/tribes in self-organization and cross-functionality development
 • Removing organizational-level impediments to the teams/tribe’s progress
 • Facilitate cross-tribes, tribe, org level events
 • Coach/Mentor Scrum Masters and Product Owners/Managers
 • Develop a community of practices across the organization
 • Working as SM with 1 team and as Agile Coach with an organization

Preferred qualifications:

 • Experience in SM/SDM roles with several teams/systems
 • Cases of transforming team from waterfall to Agile approach
 • Cases of building a new Agile team in the non-Agile organization
 • Deep understanding of Agile values and principles
 • Deep understanding of Scrum and Kanban
 • Deep understanding of business value discovery and delivery process
 • Excellent communication skills
 • Facilitation/Mediation skills and experience
 • Mentoring/Teaching skills and experience
 • At least up to 3 years of experience in the software development domain
 • Upper-intermediate-level of English

We offer:

 • International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.
 • Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.
 • Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties.
 • Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L& D academy. Team building activities and involvement into social projects.
 • Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.
 • Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.
Raiffeisen Bank Ukraine Україна, Київ
Senior Full time Remote

Your responsibilities:

 • Collecting, analyzing and documenting software requirements
 • Collaborate with business owners to clarify their requirements for new or enhanced business processes/products
 • Prepare specification documents for approved decisions
 • Develop a system level view to ensure consistency in requirements
 • Facilitate the alignment of end user requirements with system capabilities
 • Explore integration points with external/internal systems and help development teams with integration
 • Collaborate with development teams to understand architecture implications for business decisions

Preferred qualifications:

 • 3+ years of relevant professional experience
 • Experience in the financial/banking industry, preferably in product management
 • Excellent analytical skills, able to design complex data flows and business processes
 • Basic knowledge about SOA, microservices, UML, BPMN, SQL (DML, DDL)
 • Experience in API specification, web-services and integration scenarios (including data flow & logic of components for integration)
 • Strong problem solving skills, attention to details and result-oriented mindset
 • Excellent interpersonal communication, negotiation and meeting facilitation skills
 • Passionate team player, committed and self-motivated
 • English level — Intermediate (or higher)

We offer:

 • International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.
 • Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.
 • Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties.
 • Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L& D academy. Team building activities and involvement into social projects.
 • Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.
 • Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.
Raiffeisen Bank Ukraine Україна, Київ
Senior Full time Remote

Your responsibilities:

 • Independently design, develop, and implement automated and non-automated tests
 • Review product requirements, functional specifications, and design specifications to prepare automated test cases
 • Collaborate with stakeholders to understand their emerging demands and develop strategies and frameworks accordingly
 • Automate the execution and verification of reports generated by our products
 • Support the implementation and improvement of build test processes, environments, and scripts
 • Utilize current technologies to develop extensible automation infrastructures

Preferred qualifications:

 • Strong experience in designing technical functional and non-functional tests
 • Expertise in API and UI test automation
 • Experience with enterprise-level test documentation
 • Excellent command of Java programming language using SpringBoot
 • Proficiency in test automation tools, including JMeter, JUnit, TestNG, Selenium, RestAssured
 • Good understanding of web services testing practices using AWS, ELS, K8s
 • Strong knowledge of backend automation testing
 • Autonomy in using GitHub and GitHub Actions
 • Excellent SQL/NoSql (PostgreSQL, MongoDb, ElasticSearch)
 • Experience with contract testing / CDC (PACT, Spring Cloud Contract)
 • Good understanding of Agile/Scrum methodologies

Will be a plus

 • Experience\understanding of Banking\Financial domain
 • Proficiency in manual testing.
 • Automation testing experience with Postman
 • Experience of test automation using Apache Kafka
 • Familiarity with Angular framework

We offer:

 • International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.
 • Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.
 • Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties.
 • Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L& D academy. Team building activities and involvement into social projects.
 • Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.
 • Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.
Raiffeisen Bank Ukraine Україна, Київ
Senior Full time Remote

Your responsibilities:

 • Improve security of K8s (EKS) clusters
 • Improve security in AWS accounts
 • Maintenance of our OAuth servers

 

Preferred qualifications:

 • Experience with AWS/IaC (terraform/terragrunt)
 • Understanding and ability to implement best IT/IT security practices
 • Experience in implementation of the security gates in the CI/CD pipelines
 • Design, build, maintain tools/processes to secure environments
 • Having hands-on knowledge of container orchestration system (K8s)
 • Experience with gitops approach/ArgoCD/Flux any other tools
 • Knowing of monitoring systems and tools (ELK, Grafana, Prometheus, etc)
 • The ability to troubleshoot and handle the problems
 • Communication skills and ability to work effectively within a team and with minimal supervision

 

We offer:

 • International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.
 • Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.
 • Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties.
 • Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L& D academy. Team building activities and involvement into social projects.
 • Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.
 • Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.
Raiffeisen Bank Ukraine Україна, Київ
Team Lead Full time Remote

About project:

We are looking for in Loans Domain a Architect with 5+ years of Java experience, able to communicate and collaborate with team members for success, with knowledge of Kubernetes, Kafka, Spring Boot, Angular technologies, who loves to expand knowledge and share it with others, a professional who is always looking for new challenges.

Your responsibilities:

 • Prepare Architecture solutions compliant with the organization principles
 • Code writing and review
 • Developing and implementing state-of-art solutions based on EDA
 • Lead a development team in designing, implementing and monitoring of Loans Products and support with technical problems and decisions
 • Coordination of technical debt work, technical backlog management
 • Mentoring and coaching of development team members in modern architectural solutions

Preferred qualifications:

 • Experience in designing APIs
 • Experience in API management with a deep understanding of API lifecycle
 • Expert in a microservice architecture
 • Fluent in defining APIs with OpenAPI Specification 3.0
 • Has experience in working with at least one API Management Platform
 • Practical experience in designing API security
 • Experience in designing different protocols SOAP, REST, JMS, MQSeries, gRPC, HTTP, TLS
 • Proficient in Event-driven architecture (working with either Kafka, Pulsar, Nifi, Spark)
 • Understanding enterprise integration patterns
 • Practical experience with Java, Spring Boot, Angular
 • Practical experience with Kubernetes
 • Practical experience with Kafka 

We offer:

 • International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.
 • Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.
 • Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties.
 • Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L& D academy. Team building activities and involvement into social projects.
 • Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.
 • Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.